Kontakty

 

         Sekretariát  PD  Siladice- pozemky

 

                        mobil  0905  425 481

                             E- mail    :pdsiladice@gmail.com

 

         Riaditeľ 

                                  mobil  :  0908  755 637

 

 

        Živočíšna  výroba

                                  mobil:  0948 369 502

                                              0907 788 525

    
                                E-mail: zvsiladice@gmail.com

        Rastlinná  výroba

                                     mobil:  0905 486 975    

        Dielňa

                                     mobil  0908  723 148

                                                 0905  486  975

      Vinohrady-víno

                           mobil:  0905 278 002 

     

 

 

 

 

         Reštaurácia  Lukab                     Pondelok  -  Piatok      8,00--18,00 hod     predaj vína,výrobkov 

                                                                                    Sobota    10,00--14,00 hod


                                            Po-Pi  11,00-14,00 hod     jedlá   


                     mobil: 0905  559 055     /7,00--18,00 hod. / 

                                                        0905   278  004      


                              E-mail: restauracia@lukab.sk


 

       Vrátnica Siladice- predaj   výrobkov , víno,obilie,mlieko          Pondelok-Štvrtok  7,30--16,00  hod

                                                                                                                                 Piatok    7,30--18,00  hod                                                                 

  

                            mobil    0905 843 346

 Poľnohospodárske družstvo Siladice

92052 Siladice 247

IČO 00208230
IČ DPH 2020394893
bank. spojenie VÚB 9914212 / 0200

Telefón/Fax: +421 33 744 5125
Email: hilkova@pdsiladice.sk
Štrkovňa
Výroba, predaj a doprava štrku, štrkopiesku, piesku, kamenív, nákladná doprava.

Zabíjačkové špeciality
pečené jaternice, krvavnice, koláče, cigánska pečienka, pečené mäso, víno, nealko, domáce tvarohové a slané koláče, družstevné mlieko