Kontakty

   

           Sekretariát  PD  Siladice- pozemky

   

                                 mobil  0905  425 481

                               E- mail    :pdsiladice@gmail.com

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Riaditeľ 

                                    mobil  :  0908  755 637

                                    mobil     0948  369 502 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Ekonomické oddelenie

                                   mobil     0905   278 005

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Živočíšna  výroba

                                    mobil:  0905  134 284

                                    E-mail: zvsiladice@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Rastlinná  výroba

                                       mobil:  0905 486 975    
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Dielňa

                                       mobil  0908  723 148

                                       mobil   0905  486 974

  -----------------------------------------------------------------------------

        Vinohrady

                             mobil:  0905 278 002 

   -------------------------------------------------------------------

      Reštaurácia LUKAB     

   

                                      mobil   0948 119 115          restauracia@lukab.sk

  ----------------------------------------------------------------

       Vino

                                   mobil  0905  278 004         vino@lukab.sk

   

   

     

                                    

   


 • Reštaurácia LUKAB
 • Jedálny lístok

Poľnohospodárske družstvo Siladice

920 52 Siladice 247

IČO 00208230
IČ DPH: SK2020394893
bank. spojenie IBAN : SK97 1111 0000 0066 0346 9016
Email: pdsiladice@gmail.com
Telefón sekretariát: +421 905 425 481

zapísaný v OR OS Trnava,odd Dr., vložka 141/T