História družstva PD Siladice

Od roku 1949 na našom území prebiehal proces združstevňovania poľnohospodárstva. V bývalom hlohoveckom okrese sa ako prví chopia tejto myšlienky občania obce Dolné Zelenice a vo februári 1950 zakladajú Jednotné roľnícke družstvo na čele s Jánom Čerešníkom. V roku 1950 sa zakladá poľnohospodárske družstvo v susednej obci Horné Zelenice na čele s Jánom Synakom. Rok 1952 bol prelomovým i v obci Siladice, kde vzniklo družstvo s predsedom Jozefom Čambalíkom. Začína sa s výstavbou a rekonštrukciou viacerých objektov, nakupujú sa kvalitné stáda hovädzieho dobytka i ošípaných, poľnohospodárska technika na uľahčenie prác na poliach, pre stabilizáciu čo najväčšieho počtu členov sa budujú rodinné domy, nájomné byty a tým sa dostavuje v rastlinnej i živočíšnej výrobe obdobie mimoriadnych úspechov.

V roku 1972 sa družstevníci Siladíc, Dolných Zeleníc a Horných Zeleníc rozhodli hospodáriť spoločne a zakladajú JRD Budúcnosť Siladice. Jeho predsedom sa stal Rudolf Chynoradský. O štyri roky neskôr sa zlučujú aj s JRD Šúrovce, vzniká JRD Marka Čulena Siladice. Vytvára sa tak vyše 300-členna družstevná rodina, ktorá hospodári približne na 2800 ha poľnohospodárskej pôdy.

V roku 1990 sa predsedom stáva Ing. Miroslav Šuba. 01. januára 1991 sa družstvo rozdelilo, vzniká PD Šúrovce a PD so sídlom v Siladiciach. V roku 1992 bol zvolený nový predseda Stanislav Paukovič. V ďalšom období sa rekonštruovali objekty, zakúpili sa technológie v chove ošípaných. Chov ošípaných sa zaradil svojimi výsledkami k najúspešnejším na Slovensku. Zrekonštruovala sa nová dojáreň. Vybudovala sa triedička štrku, zakúpili sa nové stroje.

Po odchode predsedu Stanislava Paukoviča do dôchodku sa od roku 2009 stáva novým predsedom Ing. Juraj Ochotnícky.

Poľnohospodárske družstvo sa v súčasnosti snaží o nové možnosti rozvoja vo všetkých odvetviach svojej činnosti.

 1
obr. 1Poľnohospodárske družstvo Siladice

92052 Siladice 247

IČO 00208230
IČ DPH 2020394893
bank. spojenie VÚB 9914212 / 0200

Telefón/Fax: +421 33 744 5125
Email: hilkova@pdsiladice.sk
Štrkovňa
Výroba, predaj a doprava štrku, štrkopiesku, piesku, kamenív, nákladná doprava.

Zabíjačkové špeciality
pečené jaternice, krvavnice, koláče, cigánska pečienka, pečené mäso, víno, nealko, domáce tvarohové a slané koláče, družstevné mlieko