R E G I Ó N

 


 

        

                

                        

    

                          


 

  

   

                                                        

                                           

                               

                                           

                                       

                             

                                                                                 

                                     

                               

                                           

                                                   

 

                                                                                                                               

                                 


Poľnohospodárske družstvo Siladice

92052 Siladice 247

IČO 00208230
IČ DPH 2020394893
bank. spojenie VÚB 9914212 / 0200

Telefón/Fax: +421 33 744 5125
Email: hilkova@pdsiladice.sk
Štrkovňa
Výroba, predaj a doprava štrku, štrkopiesku, piesku, kamenív, nákladná doprava.

Zabíjačkové špeciality
pečené jaternice, krvavnice, koláče, cigánska pečienka, pečené mäso, víno, nealko, domáce tvarohové a slané koláče, družstevné mlieko